Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Een groep Franse onderzoekers van de universiteit La Rochelle heeft voorgesteld om albatrossen met zenders op hun rug te gebruiken om illegale visserij op te sporen. Uit hun experiment met 169 albatrossen bleek dat een kwart tot een derde van de gedetecteerde schepen hun transponder uit hadden gezet, wat zou kunnen betekenen dat ze bezig waren met illegale praktijken.

Het was bij biologen al bekend dat albatrossen graag schepen volgen in de hoop dat ze daar iets te eten kunnen vinden. De vogels kunnen boten al vanaf 30 kilometer afstand detecteren, en vervolgens de achtervolging inzetten. Deze vorm van gedrag kan eventueel gebruikt worden om te checken of boten op plekken zijn waar ze niet zouden moeten zijn. Als illegale visserij beter opgespoord zou kunnen worden, zouden vispopulaties makkelijker in stand gehouden kunnen worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

In het experiment kregen 169 albatrossen een zendertje van 55 of 65 gram op hun rug, wat minder dan één procent van hun lichaamsgewicht is. Het systeem bevat een ontvanger die de radar van omliggende boten detecteert. Vervolgens wordt de data opgeslagen en naar het onderzoeksteam gestuurd via satellieten. Sommige zenders zenden elk uur een gehele update, anderen worden afgelezen zodra de albatros weer terug naar de kolonie is gevlogen. De vogels spoorden 353 schepen op in een half jaar, waarvan een derde in de internationale wateren hun Automatic Identification System (AIS)-transponder niet aan hadden staan. De AIS-transponder zou officieel altijd aan moeten staan, zodat de controle organisaties in alle gevallen weten waar er gevist wordt. De Franse onderzoekers en hun internationale collega’s die het experiment uitgevoerd hebben, denken dat de boten die hun transponder uit hadden gezet, mogelijk op illegale plekken aan het vissen waren, of op illegale soorten aan het vissen waren.

Een manier om de biodiversiteit te beschermen

Het aantal diersoorten, en daarmee de biodiversiteit, neemt al tientallen jaren met een hoge snelheid af. Met de constante dreiging van onder andere klimaatverandering, illegale stroperij en visserij, is het van groot belang om technieken te ontwikkelen die diersoorten kunnen beschermen en uiteindelijk kunnen behouden. Illegale visserij is niet alleen schadelijk voor de vissoorten die gevist worden, maar ook voor de diersoorten die een stapje hoger in de voedselketen staan en deze vissoort nodig hebben om te overleven. Vooral in de internationale wateren van Afrika, Azië en de Zuidelijke Oceaan is illegale visserij een groot probleem en lastig binnen de perken te houden. Deze innovatieve techniek zou de opsporing eventueel makkelijker kunnen maken, en de kans op uitsterven van vissoorten kunnen verkleinen.