Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nieuwe jachtwetgevingen en regels rondom de bescherming van dieren en natuurgebieden in Europa lijken effect te hebben. Sinds 1960 is het aantal bruine beren in Europa namelijk verdubbeld. Ook wilde bizons, elanden en 15 andere zoogdiersoorten zagen een forse stijging. Goed nieuws voor de natuur- en biodiversiteitherstel!

Aantal wilde beren in Europa verdubbeld

De bruine beer komt in Europa voornamelijk voor in Zweden, Finland en Oost-Noorwegen. Maar ook in de gebergte gebieden van Spanje en Italië komen ze in het wild voor, al is de kans is erg klein dat je deze tegenkomt. Althans, dat dacht men altijd. Sinds 1992 is de bruine beer een bedreigde diersoort in Europa. Het leefgebied van de beer werd kleiner en minder leefbaar, bijvoorbeeld door bosbranden waarvoor de dieren op de vlucht sloegen. Ook werd er regelmatig op het dier gejaagd. De vacht en het vlees van de bruine beer wordt in sommige Europese landen als trofee gezien. Daarom werd de Europese Habitatrichtlijn in 1992 ingevoerd om de bruine beer te beschermen. En wat blijkt? De wetgeving is hartstikke effectief: de populaties van bruine beren zijn gemiddeld met 100% toegenomen ten opzichte van 1960 – een verdubbeling dus. 

Comeback van de bizon

Ook met de bizonpopulatie gaat het weer wat beter in Europa. In Hongarije waren ze in de 16e eeuw officieel uitgestorven; in Oekraïne in de 18e eeuw. Sinds begin van de 20e eeuw waren ze in het wild volledig uitgestorven, uitgezonderd van slechts tientallen exemplaren die in gevangenschap werden gehouden. Toch hebben (succesvolle) pogingen tot instandhouding van het dier het aantal weer doen laten toenemen. Sinds 1952 zijn ze weer in het wild te vinden en vandaag de dag telt Europa meer dan 2500 wilde bizons! Een echte comeback dus. 

De bizon heeft een lange weg afgelegd sinds zijn eerste herintroductie in het wild in 1952. Een eeuw nadat hij in het wild was uitgestorven, heeft de Rode Lijst van de IUCN hem van de classificatie ‘Zeer kwetsbaar’ naar ‘Bijna Bedreigd’ gebracht, dankzij voortdurende inspanningen voor het behoud. We zijn er dus nog zeker niet, maar een verbetering is het wel.

18 zoogdiersoorten in Europa 

De cijfers komen voort uit een onderzoek van een coalitie van natuurbeschermingsorganisaties – waaronder de Zoological Society of London; Birdlife International; en Rewilding Europe. Zij publiceerde in 2013 al een rapport over hoe de zoogdierpopulaties in heel Europa sinds 1960 waren veranderd. Er werd gekeken naar de verandering in de populaties van 18 zoogdiersoorten. De resultaten waren schrikbarend, want bijna al het wild in Europa stond onder zware druk. Daar moest wat aan gedaan worden: natuurgebieden werden beter beschermd en de regels rondom jacht op wilde dieren in Europa werd verder aangescherpt. Dit zijn de eerste cijfers die aantonen dat de nieuwe regelgeving werkt. Bij alle 18 zoogdiersoorten was er een stijging te zien. Naast beren en bizons, groeide ook het aantal bevers, elanden, lynxen, wolven, vossen, herten, rendieren en wilde (berg)geiten. Enkele van deze zijn ook in Nederland te spotten, zoals bijvoorbeeld de wolf en de vos.

Meer lezen over natuur? Lees dan Hadden avocado’s eigenlijk moeten uitsterven?