De provincie Noord-Brabant heeft besloten om de vergunningverlening met betrekking tot stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stop te zetten. Deze drastische maatregel komt voort uit...