De luchtvaart moet zuiniger, schoner en stiller, aldus Rijksoverheid. Maar hoe? Wereldwijd neemt de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart nog altijd toe. Bewuste consumenten...