Een (nu nog) fictief systeem waarin alle Nederlandse huishoudens een CO2-budget krijgen. Dat budget kunnen we besteden aan vliegvakanties, vleesconsumptie, energie of autorijden. Wie tekort...