In het Kenaupark in Haarlem zijn sinds de lente een aantal bijzondere verkeersborden te zien. Deze verkeersborden lijken op het eerste gezicht misschien niet zo...