In Noord-Brabant en Zuid-Limburg zijn twee bijensoorten gevonden die voorheen alleen in omringende landen voorkwamen. Het gaat hier om de tweecellige zandbij (Andrena lagopus) en...